Responsive image

Hrvatski neurološki kongres Rijeka 2021

Prijava sudionika
Vrsta kotizacije:


Podacio o sudioniku:
Ime*
Prezime*
Ustanova*
E-mail adresa*
E-mail adresa*
OIB sudionika*
Zemlja*
Posterska sekcija*
Upute za izradu postera
Informacije za račun:
Naziv ustanove
Adresa ustanove
Poštanski broj i mjesto
PDV broj ustanove
Način plaćanja